Főoldal  |  Kürtszó  |  Oldaltérkép

A+

A-

 
 

  Megnyitás új ablakban


Vadászati engedélyhez szükséges nyomtatványok:
  Tájékoztató a vadászati engedély kérelmével kapcsolatban
  Meghívólevél vadászati engedélyhez docx és pdf formában
  Vadászati engedély kérelem docx és pdf formában
  Groupama nyilatkozat /vad engedélyhez/
  Vadászati engedéllyel rendelkező bejelentése a hatósághoz
  Egyéni vadászat /külföldi vendéggel/ bejelentése hatósághoz
   
Vadgazdálkodáshoz szükséges nyomtatványok, adatlapok:
  Tenyészet bejelentő lap + kitöltési útmutató
  Tartási hely bejelentő lap + kitöltési útmutató
  Vadászati idényben elejtett vadfajok összesítése pdf és xlsx formában
  Vadazonosító jel elszámolás docx vagy pdf formában
  Adatlap mesterséges vadtenyésztés engedélyezéséhez  docx és pdf formában
  Vadhúsvizsgálónak Vadhús Nyilvántartási Napló
 
  Mesterséges Vadtenyésztési kérelem pdf vagy doc formában.
  Trófeabírálathoz szükséges adatlap
  Társas vadászat előtti eligazítás, és balesetvédelmi jegyzőkönyv
   
Vadászvizsga felkészítő tanfolyammal kapcsolatos nyomtatványok:
  Jelentkezési lap Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamra - docx vagy pdf formában
  Jelentkezési lap Gyakorlati lövészetre - docx vagy pdf formában
   
Vadászvizsgával kapcsolatos nyomtatványok:
  Jelentkezési lap Vadászvizsgára - docx vagy pdf formában
  Jelentkezési lap kiegészítő vadászvizsgára - docx vagy pdf formában
   
VAV vizsga jelentkezési lap:
  Vadászati Alkalmassági Vizsga - Vadászkutyák részére docx vagy pdf formában
 

VAV Vizsgaszabályzat

   
Hivatásos vadászokkal kapcsolatos nyomtatványok:
  Rendészeti feladatot ellátó személy hivatásos vadász tananyag
  Rendészeti Feladatot Ellátó Személy elméleti-gyakorlati vizsgakérdések:
  - hivatásos vadász szóbeli kérdések
- hivatásos vadász gyakorlati kérdések
  HV munkaviszony bejelentés Vad hatósághoz docx és pdf formában
  HV munkaviszony bejelentés Vadászkamarához docx és pdf formában
  HV munkaviszony megszűnés Vad hatósághoz docx és pdf formában
  HV munkaviszony megszűnés Vadászkamarához docx és pdf formában
  Hivatásos vadászok bejelentése a Rendőrségnek inNOVA-n keresztül
  Szolgálati Fegyver Kérelem Rendőrséghez
   
Lőfegyverrel kapcsolatos jogszabályok, nyomtatványok:
  Fegyver adás-vételi szerződés
  Fegyver ajándékozási szerződés
  Fegyver átadási megállapodás
  Lőfegyver-szállítási engedély
  2012. évi XIII. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről szóló
2004. évi XXIV. törvény módosításáról
  39/2012 Kormány rendelet a fegyverekről és lőszerekről
  25/2012 évi (V.11.) BM Rendelet lőfegyverek, lőszerekről, ig. szolg. díjakról
   
Vadászatra jogosultak részére nyomtatványok:
  Vadászati ütemterv bejelentése a rendőrségnek inNOVA-n keresztül
  Vadásztársaság tisztségviselőinek névjegyzéke
 

ASP Elszámolási bizonylat fertőzött területre

 

ASP Elszámolási bizonylat magas kockázatú területre

  Egyesület változás nyilvántartásba vétele kérelem űrlap
  + kitöltési útmutató
  - Vaddisznó ASP Vizsgálati megrendelő docx vagy pdf formában
                ASP Mintaazonosító lap docx vagy pdf formában
  Hivatásos vadászok bejelentése a Rendőrségnek inNOVA-n keresztül
   
Törvények, rendeletek:
  12/2012. (VI. 25.) NGM rendelet A fegyverek, lövőkészülékek, vizsgálatáról szóló 31/2006. GKM rendelet módosításáról
  30/2012. (IX. 28.) NGM rendelete a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosításáról
 

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

 

48/2013 (VII.9.) EMMI rendelet (Fegyver-orvosi)

 

42/2013 (VI.19) EMMI rendelet: Egészségi alkalmassági feltételeinek módosítása fegyvertartási engedélyhez

 

A 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet az agrárkár-enyhítési eljárásról + mellékletei

 

2008. évi XLVI. törvény az Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

  Rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről
  40/2012. (IV.27.) VM rendelet az élelmiszerlánc felügyeleti díjról
  63/2012. (VII. 2.) VM rendelete a megyei kormányhivatalok előtt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről
  72/2012 (VII.24.) rendelet, mely módosítja a 79/2004-es végrehajtási rendeletet
 

2012. évi CXX. törvény a rendészeti közfeladatokat ellátó személyekről

  100/2012. (IX. 28.) VM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról
 

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

  Vadászvizsgát megelőző tanfolyam és vizsga 126/2013 (XII) VM rendelet