Vadász Kamara | Főoldal | Kürtszó | Oldaltérkép

A+

A-


 
 

  Megnyitás új ablakban


A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vadász Szövetség a megye térségében működő vadásztársaságok és vadgazdálkodó szervezetek szövetsége, a megyében egyesületként működő vadásztársaságok és más vadgazdálkodó szervezetek önkéntesen létrehozott társadalmi érdekképviseleti szövetsége. A szövetség önálló jogi személy, mely a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében jogutóda, a MAVOSZ Szolnok megyei helyi csoportjának.

A Szövetség célja:

- A Szövetségbe tömörült vadásztársaságok és azok tagjainak, valamint más vadgazdálkodó szervezeteknek a társadalmi összefogása, érdekvédelme és képviselete.
- A tagok intenzív és eredményes vadgazdálkodásának elősegítésével a sportvadászat lehetőségeinek bővítése, fejlesztése.
- A mező- és erdőgazdálkodók, valamint a Szövetség tagjai között – kölcsönös gazdasági érdekeltségen alapuló – együttműködés előmozdítása.
- Közreműködés a megyei környezet- és természetvédelmi feladatok végrehajtásában,
- A vadászati kultúra fejlesztése, valamint a vadászok szakmai és etikai ismereti bővítésében való közreműködés.

A Szövetség feladata:

- Kapcsolattartás az Országos és megyei szervekkel – különös tekintettel a vadászatban érdekelt hivatalokkal, hatóságokkal – erdő és mezőgazdasági üzemekkel, vállalkozásokkal, földtulajdonosokkal, azok képviselőivel és társadalmi szervekkel
- Szakmai és szervezési segítséget nyújt a tagok vadgazdálkodási, vadtenyésztési és érékesítési tevékenységéhez, igény szerint közreműködik a piacok felkutatásában, szerződések kötésében.
- Segíti a vadgazdálkodási és vadászati igazgatási ismeretek elsajátítását, közreműködik a szakvizsgára történő előkészítésben, sport- és hivatásos vadászok szakmai továbbképzésében.
- Tájékoztatás és tanácsadás jogi- vadászati – államigazgatási, egyesületi, önkormányzati és etikai kérdésekben (sport- és hivatásos vadászoknak is), valamint igény szerinti képviselet biztosítása a keletkező jogvitában.
- Felkérés esetén segítségnyújtás a tagegyesületek ellenőrző bizottságainak és fegyelmi bizottságainak munkájuk végzésében.
- Az igényeknek megfelelően közgazdasági,kereskedelmi, pénzügyi, adóügyi kérdésekben tájékoztatás segítségnyújtás.
- Gazdasági tevékenység folytatása, vagyonkezelői feladatok ellátása
- A szövetség céljával összhangban eljárás mindazokban az ügyekben, melyek intézésével a tagszervezetek megbízzák.